Hungarian-English dictionary » össze… meaning in English

HungarianEnglish
össze határozószó

together◼◼◼ adverb
[UK: tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: tə.ˈɡe.ðər]

össze…

a verbal prefix indicating together[UK: ə ˈvɜːb.l̩ ˌpriː.ˈfɪks ˈɪn.dɪk.eɪt.ɪŋ tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ə ˈvɝː.bl̩ ˈpriː.fɪks ˈɪn.dəˌk.et.ɪŋ tə.ˈɡe.ðər]

a verbal prefix meaning together[UK: ə ˈvɜːb.l̩ ˌpriː.ˈfɪks ˈmiːn.ɪŋ tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ə ˈvɝː.bl̩ ˈpriː.fɪks ˈmiːn.ɪŋ tə.ˈɡe.ðər]

össze nem egyeztethető melléknév

uncombinable adjective
[UK: ˌʌnkəmˈbaɪnəbl ] [US: ʌnkəmˈbaɪnəbəl ]

össze nem egyezés főnév

incongruence noun
[UK: ɪnkˈɒnɡruːəns] [US: ɪnkˈɑːnɡruːəns]

össze nem egyezés (vmvel)

incongruity (with something)[UK: ˌɪnk.ɒŋ.ˈɡruːɪ.ti] [US: ˌɪŋk.ɒŋ.ˈruːə.ti]

össze nem egyezően

out of character[UK: ˈaʊt əv ˈkæ.rək.tə(r)] [US: ˈaʊt əv ˈke.rɪk.tər]

össze nem függés főnév

unrelatedness noun
[UK: ˌʌnrɪˈleɪtɪdnəs ] [US: ˌʌnrɪˈleɪtɪdnəs ]

össze nem függő melléknév

unrelated adjective
[UK: ˌʌn.rɪ.ˈleɪ.tɪd] [US: ˌʌn.rə.ˈleɪ.təd]

össze nem gyűjtött melléknév

ungathered adjective
[UK: ˌʌnˈgæðəd ] [US: ʌnˈgæðərd ]

össze nem hangolt melléknév

nonsynchronous adjective
[UK: nˌɒnsˈɪnkrənəs] [US: nˌɑːnsˈɪnkrənəs]

össze nem hangzás főnév

tunelessness noun
[UK: ˈtjuːnlɪsnəs ] [US: ˈtunləsnəs ]

össze nem hívott (gyűlés) melléknév

unnotified adjective
[UK: ˌʌnˈnəʊtɪfaɪd ] [US: ʌnˈnoʊtəˌfaɪd ]

össze nem illés főnév

disparateness noun
[UK: ˈdɪspərɪtnəs ] [US: ˈdɪspərɪtnəs ]

incongruence noun
[UK: ɪnkˈɒnɡruːəns] [US: ɪnkˈɑːnɡruːəns]

össze nem illés (vmvel)

incongruity (with something)[UK: ˌɪnk.ɒŋ.ˈɡruːɪ.ti] [US: ˌɪŋk.ɒŋ.ˈruːə.ti]

össze nem illő melléknév

antipathetic◼◼◻ adjective
[UK: ˌæn.ti.pə.ˈθe.tɪk] [US: ˌæn.ti.pə.ˈθe.tɪk]

ill-assorted adjective
[UK: ɪl ə.ˈsɔː.tɪd] [US: ˈɪl ə.ˈsɔːr.təd]

ill-matched adjective
[UK: ɪl mætʃt] [US: ˈɪl ˈmætʃt]

ill-sorted adjective
[UK: ɪl ˈsɔː.tɪd] [US: ˈɪl ˈsɔːr.təd]

incongruent adjective
[UK: ɪnkˈɒnɡruːənt] [US: ɪnkˈɑːnɡruːənt]

össze nem illő (vmvel)

antipathetic adjective
[UK: ˌæn.tɪ.pə.ˈθe.tɪkəl] [US: ˌæn.tɪ.pə.ˈθe.tɪkəl]

incongruous (with something)[UK: ɪnˈk.ɒŋ.ɡrʊəs] [US: ˌɪŋˈk.ɒŋ.ruːəs]

össze nem illő hasonlat

mixed metaphor[UK: mɪkst ˈmet.əf.ə(r)] [US: ˈmɪkst ˈmet.ə.fɔːr]

össze nem illő színek

clashing colours[UK: ˈklæʃ.ɪŋ ˈkʌ.ləz] [US: ˈklæʃ.ɪŋ ˈkʌ.lərz]

össze nem illően határozószó

disparately adverb
[UK: ˈdɪspərɪtli ] [US: ˈdɪspərɪtli ]

unsuitably adverb
[UK: ʌn.ˈsuːt.əb.l̩i] [US: ʌn.ˈsuːt.əb.l̩i]

össze nem illőség (vmvel)

incongruity (with something)[UK: ˌɪnk.ɒŋ.ˈɡruːɪ.ti] [US: ˌɪŋk.ɒŋ.ˈruːə.ti]

össze nem kapcsolható melléknév

uncombinable adjective
[UK: ˌʌnkəmˈbaɪnəbl ] [US: ʌnkəmˈbaɪnəbəl ]

össze nem kevert

immixed adjective
[UK: ɪmˈɪkst] [US: ɪmˈɪkst]

immixt[UK: ɪmˈɪkst] [US: ɪmˈɪkst]

össze nem kuszált

unentangled[UK: ˌʌnɪnˈtæŋgld ] [US: ʌnɛnˈtæŋgəld ]

össze nem menő

shrink-resistant[UK: ʃrɪŋk rɪ.ˈzɪ.stənt] [US: ˈʃrɪŋk rə.ˈzɪ.stənt]

össze nem nyomható melléknév

incompressible◼◼◻ adjective
[UK: ɪnk.əm.ˈpre.səb.l̩] [US: ˌɪnk.əm.ˈpre.səb.l̩]

össze nem sülő fekete szén

cherry coal[UK: ˈtʃe.ri kəʊl] [US: ˈtʃe.ri koʊl]

össze nem tapadó melléknév

incohesive adjective
[UK: ɪnkəʊhˈiːsɪv] [US: ɪnkoʊhˈiːsɪv]

össze nem tekert melléknév

uncoiled adjective
[UK: ˌʌnˈk.ɔɪld] [US: ˌʌnˌk.ɔɪld]

össze nem tört

unbroke[UK: ənˈbrok] [US: ənˈbrok]

össze sem hasonlítható (vmivel)

a far cry from something[UK: ə ˈfɑː(r) kraɪ frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə ˈfɑːr ˈkraɪ frəm ˈsʌm.θɪŋ]

far cry from something[UK: ˈfɑː(r) kraɪ frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfɑːr ˈkraɪ frəm ˈsʌm.θɪŋ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies