Hungarian-English dictionary »

óriásdisznó (hylochoerus meinertzhageni) meaning in English

HungarianEnglish
óriásdisznó (Hylochoerus meinertzhageni) főnév

giant forest hog noun
[UK: ˈdʒaɪənt ˈfɒ.rɪst hɒɡ] [US: ˈdʒaɪənt ˈfɔː.rəst ˈhɑːɡ]

You can find it in:

HungarianEnglish