Hungarian-English dictionary »

észkombájn meaning in English

HungarianEnglish
észkombájn főnév

smart ass◼◼◼ noun
[UK: smɑːt æs] [US: ˈsmɑːrt ˈæs]

smartass◼◼◼ noun
[UK: smˈɑːtas] [US: smˈɑːrɾæs]

smarty pants◼◼◻ noun
[UK: smˈɑːti pˈants] [US: smˈɑːrɾi pˈænts]

smart aleck◼◻◻ noun
[UK: smɑːt] [US: ˈsmɑːrt]

smart arse noun
[UK: smɑːt ɑːs] [US: ˈsmɑːrt æs]

smart boots noun
[UK: smɑːt buːts] [US: ˈsmɑːrt ˈbuːts]

smart guy noun
[UK: smɑːt ɡaɪ] [US: ˈsmɑːrt ˈɡaɪ]

smartarse noun
[UK: smˈɑːtɑːs] [US: smˈɑːrɾɑːrs]

wise-ass noun
[UK: waɪz æs] [US: ˈwaɪz ˈæs]

wiseguy noun
[UK: ˈwaɪz.ˌɡaɪ] [US: ˈwaɪz.ˌɡaɪ]

You can find it in:

HungarianEnglish