Hungarian-English dictionary »

élénkítő meaning in English

HungarianEnglish
élénkítő

invigorating◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈvɪ.ɡə.reɪt.ɪŋ] [US: ˌɪn.ˈvɪ.ɡə.ˌret.ɪŋ]

enlivening◼◻◻ adjective

exhilaratory adjective
[UK: eɡzˈɪlərətəri] [US: eɡzˈɪlərətˌoːri]

freshener [fresheners] noun
[UK: ˈfre.ʃnə(r)] [US: ˈfre.ʃə.nər]

refresher [refreshers]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈfre.ʃə(r)] [US: rə.ˈfre.ʃər]

reviving◼◼◻ adjective
[UK: rɪ.ˈvaɪv.ɪŋ] [US: rɪ.ˈvaɪv.ɪŋ]

vitalizing adjective
[UK: ˈvaɪ.tə.laɪz.ɪŋ] [US: ˈvaɪ.tə.laɪz.ɪŋ]

élénkítő (analepticus) melléknév

analeptic◼◼◼ adjective
[UK: ˌaneɪlˈeptɪk] [US: ˌæneɪlˈeptɪk]

élénkítő (excitans) főnév

excitant (excitative, excitatory) [excitants] noun
[UK: ˈek.sɪ.tənt] [US: ɪk.ˈsaɪtnt]

élénkítő (stimulans) melléknév

stimulant◼◼◼ adjective
[UK: ˈstɪ.mjʊ.lənt] [US: ˈstɪ.mjə.lənt]

élénkítő (szer) főnév

exciter [exciters] noun
[UK: ɪk.ˈsaɪ.tə] [US: ɪk.ˈsaɪ.tər]

élénkítő adalék főnév

clearer noun
[UK: ˈklɪə.rə(r)] [US: ˈklɪ.rər]

élénkítő szer

brightener [brighteners] noun
[UK: ˈbraɪtnə ] [US: ˈbraɪtənər ]

brightening noun
[UK: ˈbraɪt.n̩.ɪŋ] [US: ˈbraɪt.n̩.ɪŋ]

exhilarant[UK: eɡzˈɪlarənt] [US: eɡzˈɪlærənt]

exhilarative adjective
[UK: eɡzˈɪlərətˌɪv] [US: eɡzˈɪlərətˌɪv]

oestrum noun
[UK: ˈiː.strəm] [US: ˈiː.strəm]

reviver noun
[UK: rɪ.ˈvaɪ.və] [US: riː.ˈvaɪ.vər]

élénkítő szer (analeptica)

analeptic[UK: ˌaneɪlˈeptɪk] [US: ˌæneɪlˈeptɪk]

élénkítő szer (stimulans) főnév

excitant (stimulant, stimulant drug) [excitants] noun
[UK: ˈek.sɪ.tənt] [US: ɪk.ˈsaɪtnt]

quickener noun
[UK: ˈkwɪkənə ] [US: ˈkwɪkənər ]

élénkítően hat vkre

give a fillip to somebody[UK: ɡɪv ə ˈfɪ.lɪp tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡɪv ə ˈfɪ.ləp ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

élénkítőszer főnév

stimulant [stimulants]◼◼◼ noun
[UK: ˈstɪ.mjʊ.lənt] [US: ˈstɪ.mjə.lənt]

excitant [excitants]◼◼◼ noun
[UK: ˈek.sɪ.tənt] [US: ɪk.ˈsaɪtnt]

stimuli noun
[UK: ˈstɪ.mjʊ.laɪ] [US: ˈstɪ.mjə.ˌlaɪ]

stimulus [stimuli] irregular noun
[UK: ˈstɪ.mjʊ.ləs] [US: ˈstɪ.mjə.ləs]

egy kis élénkítő

kick in the wrist[UK: ˈkɪk ɪn ðə rɪst] [US: ˈkɪk ɪn ðə ˈrɪst]

felélénkítő melléknév

excitatory◼◻◻ adjective
[UK: ek.ˈsaɪ.tə.tə.rɪ] [US: ɪk.ˈsaɪ.tə.tɔː.riː]

exhilarant adjective
[UK: eɡzˈɪlarənt] [US: eɡzˈɪlærənt]

exhilarative adjective
[UK: eɡzˈɪlərətˌɪv] [US: eɡzˈɪlərətˌɪv]

heartsome adjective
[UK: hˈɑːtsʌm] [US: hˈɑːrtsʌm]

megélénkítő melléknév

vitalizing adjective
[UK: ˈvaɪ.tə.laɪz.ɪŋ] [US: ˈvaɪ.tə.laɪz.ɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish