Hungarian-English dictionary »

átadás meaning in English

HungarianEnglish
átadás főnév

pass [passes]◼◼◼ noun
[UK: pɑːs] [US: ˈpæs]

handover [handovers]◼◼◼ noun
[UK: ˈhæn.dəʊ.və(r)] [US: ˈhændo.ʊ.və(r)]

surrender [surrenders]◼◼◼ noun
[UK: sə.ˈren.də(r)] [US: sə.ˈren.dər]

delivery [deliveries]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: də.ˈlɪ.və.ri]

presentation [presentations]◼◼◻ noun
[UK: ˌprezn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌpre.zən.ˈteɪʃ.n̩]

transmission [transmissions]◼◼◻ noun
[UK: trænz.ˈmɪʃ.n̩] [US: træn.ˈsmɪʃ.n̩]

átadás ált főnév

handing over◼◼◻ noun

átadás főnév

rendition [renditions]◼◻◻ noun
[UK: ren.ˈdɪʃ.n̩] [US: ren.ˈdɪʃ.n̩]

transmittal [transmittals]◼◻◻ noun
[UK: træn.ˈsmɪ.təl] [US: træn.ˈsmɪ.təl]

transmitting◼◻◻ noun
[UK: trænz.ˈmɪt.ɪŋ] [US: træn.ˈsmɪt.ɪŋ]

deliverance noun
[UK: dɪ.ˈlɪ.və.rəns] [US: də.ˈlɪ.və.rəns]

addiction [addictions] noun
[UK: ə.ˈdɪk.ʃn̩] [US: ə.ˈdɪk.ʃn̩]

conveyance [conveyances] noun
[UK: kən.ˈveɪəns] [US: kən.ˈveɪəns]

livery noun
[UK: ˈlɪ.və.ri] [US: ˈlɪ.və.ri]

transmittance [transmittances] noun
[UK: transmˈɪtəns] [US: trænsmˈɪtəns]

átadás elmulasztása főnév

non-delivery [non-deliveries] noun
[UK: nɒn dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: ˈnɑːn də.ˈlɪ.və.ri]

alsó átadás

underhand pass[UK: ˈʌn.də.hænd pɑːs] [US: ˈʌn.də.hænd ˈpæs]

átadás főnév

heat transfer [heat transfers]◼◼◼ noun
[UK: hiːt ˈtræn.sfɜː(r)] [US: ˈhiːt ˈtræn.sfɝː]

transmission of heat◼◼◻ noun
[UK: trænz.ˈmɪʃ.n̩ əv hiːt] [US: træn.ˈsmɪʃ.n̩ əv ˈhiːt]

átadási tényező főnév

heat transfer coefficient [heat transfer coefficients] noun
[UK: hiːt ˈtræn.sfɜː(r) ˌkəʊɪ.ˈfɪʃnt] [US: ˈhiːt ˈtræn.sfɝː ˌkoʊɪ.ˈfɪʃnt]

keresztbe való labdaátadás

criss-cross[UK: ˈkrɪs ˈkrɒs] [US: ˈkrɪs ˈkrɑːs]

keresztátadás főnév

criss-cross [criss-crosses] noun
[UK: ˈkrɪs ˈkrɒs] [US: ˈkrɪs ˈkrɑːs]

kitüntetések átadása főnév

investiture noun
[UK: ɪn.ˈve.stɪ.tʃə(r)] [US: ˌɪn.ˈve.stə.tʃər]

kulcsátadásos rendszer

turnkey system[UK: ˈtɜːnk.iː ˈsɪ.stəm] [US: ˈtɝːnˌk.i ˈsɪ.stəm]

láncátadási reakció

chain trasfer[UK: tʃeɪn] [US: ˈtʃeɪn]

mozgás átadására

quill-driver[UK: kwɪl ˈdraɪ.və(r)] [US: ˈkwɪl ˈdraɪ.vər]

technológiaátadás gazd főnév

technology transfer [technology transfers]◼◼◼ noun

vendégség nászajándékok átadására

shower[UK: ˈʃaʊə(r)] [US: ˈʃaʊər]

shower party[UK: ˈʃaʊə(r) ˈpɑː.ti] [US: ˈʃaʊər ˈpɑːr.ti]

önátadás főnév

self-giving noun
[UK: self ˈɡɪv.ɪŋ] [US: ˈself ˈɡɪv.ɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish