Hungarian-English dictionary »

ágyéksérv (hernia lumbalis) meaning in English

HungarianEnglish
ágyéksérv (Hernia lumbalis) főnév

lumbar hernia [lumbar hernias] noun
[UK: ˈlʌm.bə(r) ˈhɜː.nɪə] [US: ˈlʌm.ˌbɑːr ˈhɝː.niə]

You can find it in:

HungarianEnglish