Hungarian-English dictionary »

[iris] meaning in English

Showing results for iris
Search instead for [iris]
HungarianEnglish
iris… (irido…)

iridian adjective
[UK: ɪrˈɪdiən] [US: ɪrˈɪdiən]

irido… (referring to iris)[UK: ɪrˈiːdəʊ] [US: ɪrˈiːdoʊ]

iris előredőlés (iris bombe) főnév

iris bombe noun
[UK: ˈaɪə.rɪs] [US: ˈaɪ.rəs]

iris incarceratio (iridencleisis) főnév

iridencleisis [iridencleises] noun
[UK: ˈɪrɪdˌeŋklesiz] [US: ˈɪrɪdˌeŋklesiz]

Iris Murdoch főnév

Murdoch [Murdochs]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɜːdak] [US: ˈmɝːdak]

iris többszínűsége (heterochromia iridis) főnév

heterochromia iridis noun
[UK: hˌetrəkrˈəʊmiər ɪrˈɪdiz] [US: hˌeɾɚrəkrˈoʊmiə ɪrˈɪdiz]

iris-cornea összetapadása (synechia anterius) főnév

anterior synechia (adhesion of the iris to cornea) [anterior synechiae] noun
[UK: æn.ˈtɪə.riə(r)] [US: æn.ˈtɪ.riər]

iris-lencse összetapadása (synechia posterius) főnév

posterior synechia (adhesion of the iris to the lens) [posterior synechiae] noun
[UK: pɒ.ˈstɪə.rɪə(r)] [US: ˌpɒ.ˈstɪ.rier]

iris-remegés (hippus) főnév

hippus (spontaneous rhythmic movements of the iris) noun
[UK: hˈɪpəs] [US: hˈɪpəs]

iris-rezgés (iridodonesis) főnév

iridodonesis (vibration of the iris) [iridodoneses] noun
[UK: ˌɪrɪdəʊdnˈiːsɪs] [US: ˌɪrɪdoʊdnˈiːsɪs]

iris-sugártest-érhártya gyulladása (panuveitis) főnév

panuveitis [panuveitides] noun
[UK: pˈanjuːvˌeɪtiz] [US: pˈænuːvˌeɪɾiz]

Írisz

Iris◼◼◼[UK: ˈaɪə.rɪs] [US: ˈaɪ.rəs]

írisz (Iris pseudocorus) főnév

flag [flags] noun
[UK: flæɡ] [US: ˈflæɡ]

irisz (iris) főnév

iris [irises]◼◼◼ noun
[UK: ˈaɪə.rɪs] [US: ˈaɪ.rəs]

írisz egy részének műtéti eltávolítása (iridectomia) főnév

iridectomy [iridectomies] noun
[UK: ˌɪrɪdˈektəmi] [US: ˌɪrɪdˈektəmi]

irisz és sugártest együttes gyulladása (uveitis anterior, iridocyclitis) főnév

anterior uveitis [anterior uveitides] noun
[UK: æn.ˈtɪə.riə(r)] [US: æn.ˈtɪ.riər]

iridocyclitis [iridocyclitides] noun
[UK: ˌɪrɪdˌɒsaɪklˈaɪtɪs] [US: ˌɪrɪdˌɑːsaɪklˈaɪɾɪs]

irisz letapadása a szaruhártyára (leukoma adherens) főnév

adherent leukoma (iris adherent to cornea) [adherent leukomas] noun
[UK: əd.ˈhɪə.rənt] [US: əd.ˈhɪ.rənt]

írisz-diafragma főnév
fényk

iris-diaphragm noun
[UK: ˈaɪə.rɪs ˈdaɪə.fræm] [US: ˈaɪ.rəs ˈdaɪə.ˌfræm]

íriszdiagnosztika főnév

iridology◼◼◼ noun

íriszgyökér (Radix iridis) főnév

iris-root noun
[UK: ˈaɪə.rɪs ruːt] [US: ˈaɪ.rəs ˈruːt]

büdös liliom (Iris foetidissima)

gladdon[UK: ɡlˈadən] [US: ɡlˈædən]

gladwin iris[UK: ˈɡlæ.ˌdwɪn ˈaɪə.rɪs] [US: ˈɡlæ.ˌdwɪn ˈaɪ.rəs]

roast-beef plant[UK: rəʊst biːf plɑːnt ] [US: roʊst bif plænt ]

csimazfű (Iris foetidissima) főnév

gladdon noun
[UK: ɡlˈadən] [US: ɡlˈædən]

empirista főnév

empiricist [empiricists]◼◼◼ noun
[UK: ɪm.ˈpɪ.rɪ.sɪst] [US: em.ˈpɪ.rə.səst]

experimentalist [experimentalists]◼◼◻ noun
[UK: ɪk.ˌspe.rə.ˈmen.tə.ˌlɪst] [US: ɪk.ˌspe.rə.ˈmen.tə.ˌlɪst]

experientialist noun
[UK: ɛksˌpɪərɪˈɛnʃəlɪst ] [US: ɛkˌspɛriˈɛnʃəlɪst ]

gyöngyösírisz (Iris foetidissima) főnév

gladdon noun
[UK: ɡlˈadən] [US: ɡlˈædən]

gladwin iris noun
[UK: ˈɡlæ.ˌdwɪn ˈaɪə.rɪs] [US: ˈɡlæ.ˌdwɪn ˈaɪ.rəs]

roast-beef plant noun
[UK: rəʊst biːf plɑːnt ] [US: roʊst bif plænt ]

stinking gladwin noun
[UK: ˈstɪŋkɪŋ ˈɡlæ.ˌdwɪn] [US: ˈstɪŋkɪŋ ˈɡlæ.ˌdwɪn]

stinking iris noun
[UK: ˈstɪŋkɪŋ ˈaɪə.rɪs] [US: ˈstɪŋkɪŋ ˈaɪ.rəs]

heterokróm szemek (irisz többszínűsége) (heterochromia iridis)

heterochromic eyes (heterochromia of the eye)[UK: hˌetrəkrˈəʊmɪk ˈaɪz] [US: hˌeɾɚrəkrˈoʊmɪk ˈaɪz]

mirisztiláció főnév

myristoylation noun

mirisztinsav (Acidum myristicum) főnév

myristic acid [myristic acids]◼◼◼ noun
[UK: maɪrˈɪstɪk ˈasɪd] [US: maɪrˈɪstɪk ˈæsɪd]

mocsári nőszirom (Iris pseudacorus)

sword-flag[UK: sɔːd flæɡ] [US: ˈsɔːrd ˈflæɡ]

nagy színjátszó lepke (Apatura iris)

purple emperor[UK: ˈpɜːp.l̩ ˈem.pə.rə(r)] [US: ˈpɝː.pl̩ ˈem.pə.rər]

nőszirom (flórenci) (Iris germanica florentina, Iris florentina) főnév

orris (Florentine iris)◼◼◼ noun
[UK: ˈɔˌrɪs] [US: ˈɔˌrɪs]

nőszirom (Iris pseudocorus) főnév

flag [flags] noun
[UK: flæɡ] [US: ˈflæɡ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish