Hungarian-Danish dictionary »

nem meaning in Danish

HungarianDanish
nemsokára

snart

Nemzet

Nation

nemzet

nation

nemzetgazdaság

nationaløkonomi

nemzeti elszámolás

nationalregnskab

nemzeti halászati terület

nationalt fiskereservat

Nemzeti himnusz

Nationalsang

Nemzeti park

Nationalpark

nemzeti park

nationalpark

naturpark

Nemzetiszocialista Német Munkáspárt

NSDAP

Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség

Det Internationale Atomenergiagentur

Nemzetközi Bíróság

Den Internationale Domstol

nemzetközi biztonság

international sikkerhed

nemzetközi egyensúly

international balance

nemzetközi egyezmény

international konvention

nemzetközi együttműködés

internationalt samarbejde

nemzetközi elosztás

international fordeling

nemzetközi gazdasági jog

international økonomisk ret

nemzetközi harmonizálás

international harmonisering

nemzetközi jog

folkeret

nemzetközi kapcsolatok

internationale forbindelser

nemzetközi kereskedelem

international handel

nemzetközi konfliktus

international konflikt

nemzetközi környezeti kapcsolatok

internationale forbindelser på miljøområdet

nemzetközi közjog

international offentlig ret

nemzetközi magánjog

international privatret

nemzetközi megállapodás

international aftale

nemzetközi munkamegosztás

international arbejdsdeling

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet

International Labour Organization

nemzetközi politika

international politik

nemzetközi segítség

international bistand

nemzetközi szabványosítás

international standardisering

nemzetközi szervezet

international organisation

Nemzetközi szerződés

Traktat

nemzetközi ügylet

international sammenligning

Nemzetközi Valuta Alap

Den Internationale Valutafond

IMF

Nemzetközi Valutaalap

Internationale Valutafond

nemzetközi versenyképesség

international konkurrencedygtighed

123

You can find it in:

HungarianDanish