Hongaars-Duits woordenboek »

követelés meaning in Duits

HongaarsDuits
követelés

die Forderung [der Forderung; die Forderungen]◼◼◼ » Substantiv
[ˈfɔʁdəʁʊŋ]

die Hat◼◼◻ » Substantiv
[hˈat]

der Anspruch [des Anspruches/Anspruchs; die Ansprüche]◼◼◻ » Substantiv
[ˈanˌʃpʁʊx]

die Anforderung [der Anforderung; die Anforderungen]◼◻◻ » Substantiv
[ˈanˌfɔʁdəʁʊŋ]

die Nachfrage [der Nachfrage; die Nachfragen]◼◻◻ » Substantiv
[ˈnaːxˌfʁaːɡə]

die Außenstände [—; die Außenstände]◼◻◻ » Substantiv
[ˈaʊsənʃtˌɛndə]

der Claim [des Claim|Claims|Claim|Claims; die Claims]◼◻◻ » Substantiv
[klɛɪ̯m]

die Einforderung [der Einforderung; die Einforderungen]◼◻◻ » Substantiv
[ˈaɪnfˌɔɾdərˌʊŋ]

die Postulierung [der Postulierung; die Postulierungen] » Substantiv
[pˌɔstuːlˈiːrʊŋ]

der Regreßanspruch » Substantiv
[rˈɛɡreːsˌanʃprʊx]

követelés bejelentése kifejezés

die Forderungsanmeldung » Substantiv
[fˈɔɾdeːrʊŋsˌanməldˌʊŋ]

követelés elismerésével kapcsolatos (rész)fizetés főnév

die Anerkenntniszahlung » Substantiv
[ˈanɛɾkˌɛntnɪstsˌɑːlʊŋ]

követelés elzálogosítása kifejezés

die Forderungspfändung » Substantiv
[fˈɔɾdeːrˌʊŋspfɛndˌʊŋ]

követelés kiegyenlítése (csekkel, nem pénzzel) főnév

die Verrechnung [der Verrechnung; die Verrechnungen] » Substantiv
[fɛɐ̯ˈʁɛçnʊŋ]

követelés szerint

veranlagungsgemäß »[fɛrˈanlˌɑɡʊŋsɡəmˌɛːs]

követelés átszállása kifejezés

der Forderungsübergang » Substantiv
[fˈɔɾdeːrʊŋsˌyːbɜɡˌaŋ]

követelés átvétele kifejezés

die Forderungsübernahme » Substantiv
[fˈɔɾdeːrʊŋsˌyːbɜnˌɑːmə]

követelések felvásárlása kifejezés

der Forderungsaufkauf » Substantiv
[fˈɔɾdeːrʊŋsˌaʊfkaʊf]

követeléseket támaszt

Forderungen stellen

követelési igazolás kifejezés

der Forderungsnachweis » Substantiv
[fˈɔɾdeːrˌʊŋsnaxvˌaɪs]

követelésre jogosult kifejezés

der Forderungsberechtigter » Substantiv
[fˈɔɾdeːrˌʊŋsbərˌɛçtɪçtɜ]

követelésről való lemondás más javára kifejezés

das Abtreten » Substantiv
[ˈaptɾˌeːtən]

die Forderungsabtretung » Substantiv
[fˈɔɾdeːrʊŋsˌaptɾeːtˌʊŋ]

követeléssel lép fel kifejezés

beanspruchen [beanspruchte; hat beansprucht] » Verb
[bəˈʔanʃpʁʊxn̩]

követeléséhez ragaszkodó kifejezés

beharrlich [beharrlicher; am beharrlichsten] » Adjektiv
[bəˈhaʁlɪç]

(túlzott) követelés főnév

die Anmutung [der Anmutung; die Anmutungen] » Substantiv
[ˈanˌmuːtʊŋ]

A radikálisok elálltak követeléseiktől.

Die Radikalen haben ihre Forderungen begraben.

adó utánkövetelés kifejezés

die Steuernachveranlagung » Substantiv
[ʃtˈɔøɜnˌaxfeːrˌanlɑːɡˌʊŋ]

adókövetelés főnév

die Grundsteuerveranlagung » Substantiv
[ɡrˈʊntstɔøˌɛɾfeːrˌanlɑːɡˌʊŋ]

adókövetelésben való hiba kifejezés

der Erhebungsfehler » Substantiv
[ɛɾhˈeːbʊŋsfˌeːlɜ]

adókövetelési választék kifejezés

die Erhebungsauswahl » Substantiv
[ɛɾhˈeːbʊŋsˌaʊsvɑːl]

adóssági követelések kifejezés

die Schuldforderungen » Substantiv
[ʃˌʊltfˈɔɾdərˌʊŋən]

adósságkönyvi követelések kifejezés

die Schuldbuchforderungen » Substantiv
[ʃˌʊldbʊxfˈɔɾdərˌʊŋən]

bankkövetelés főnév

das Bankguthaben [des Bankguthabens; die Bankguthaben] » Substantiv
[bˈaŋkɡʊthˌɑːbən]

behajtja a követelést

die Schuld beitreiben

behajtás (pl. követelések) főnév

die Eintreibung [der Eintreibung; die Eintreibungen]◼◼◼ » Substantiv
[ˈaɪntɾˌaɪbʊŋ]

beszámít (kölcsönös követeléseket) ige
könyvelés

skontieren [skontierte; hat skontiert] » Verb
[skɔntˈiːrən]

bérkövetelés főnév

die Lohnforderung [der Lohnforderung; die Lohnforderungen]◼◼◼ » Substantiv
[loːnfˈɔɾdərˌʊŋ]

csaló követelés kifejezés

der Etikettenschwindel [des Etikettenschwindels; die Etikettenschwindel] » Substantiv
[etiˈkɛtn̩ˌʃvɪndl̩]

csőd esetén követelés kifejezés

die Konkursforderung » Substantiv
[kɔnkʊɐsfˈɔɾdərˌʊŋ]

12

You can find it in:

HongaarsDuits