Holland-Német szótár »

martelen jelentése németül

HollandNémet
martelen werkwoord

martern [marterte; hat gemartert] Verb

peinigen [peinigte; hat gepeinigt] Verb
v

quälen [quälte; hat gequält] Verb
v