Fransk-Engelsk ordbok »

commerçant betyder på engelska

FranskaEngelska
commerçant nom [m]

trader [traders]◼◼◼(one who earns a living by trading)
noun
[UK: ˈtreɪ.də(r)] [US: ˈtreɪ.dər]

retailer [retailers]◼◼◻(retail sales company or salesman)
noun
[UK: ˈriː.teɪ.lə(r)] [US: ˈriː.ˌte.lər]

shopkeeper [shopkeepers]◼◼◻(trader who sells goods in a shop)
noun
[UK: ˈʃɒpk.iː.pə(r)] [US: ˈʃɑːpˌk.i.pər]

vendor [vendors]◼◼◻(a person or a company that vends or sells)
noun
[UK: ˈven.də(r)] [US: ˈven.dər]

storekeeper [storekeepers]◼◼◻(person who runs a shop)
noun
[UK: ˈstɔːk.iː.pə(r)] [US: ˈstɔːrˌk.i.pər]

commerçant indien nom [m]

banyan [banyans](Indian trader, merchant)
noun
[UK: ˈbæ.njən] [US: ˈbæ.njən]

commerçante nom [f]

vendor [vendors]◼◼◼(a person or a company that vends or sells)
noun
[UK: ˈven.də(r)] [US: ˈven.dər]