Francia-Német szótár »

rechercher jelentése németül

FranciaNémet
rechercher

unterforschen

rechercher verbe

ausforschen [forschte aus; hat ausgeforscht]Verb

erforschen [erforschte; hat erforscht]Verb
v

forschen [forschte; hat geforscht] (Akkusativ)Verb
v

untersuchen [untersuchte; hat untersucht]Verb
v