English-Swedish dictionary »

hip meaning in Swedish

EnglishSwedish
hip

höft, nypon

nypon

hip, haunch

höft

hip pocket

bakficka

hippo

flodhäst

hippopotamus

flodhäst

hippopotamus, hippo

flodhäst

acquaintanceship

bekantskap

acquaintanceship, acquaintance

bekantskap

airship

luftskepp

amiability, amicability, friendship

vänskap

amidships

midskepps

apprenticeship

lärlingskap

archipelago

arkipelag

arkipelag, skärgård, skärgård

archipelago, archipelago

skärgård

authorship

författarskap

bachelorhood, bachelorship

ungkarlsstånd

bachelorship

ungkarlsstånd

battleship

slagskepp

be wrecked, shipwreck

förlisa

beat, cane, lash, batter, whip

piska

breakdown, shipwreck

haveri

brinkmanship

våghalsig politik

camaraderie, companionship

kamratskap

cargo-ship

lastfartyg

censoring, censorship

censur

censorship

censur

championship

mästerskap

championships

mästerskapen

chip

spån

spån, flisa

chipmunk

jordekorre

chips

avfall

chips, cuttings, offal, waste, apostasy

avfall

citizenship

medborgarskap

co-ownership

delägarskap

companionship

kamratskap

court-ship

kurtis, frieri

court-ship, proposal, wooing

frieri

12

You can find it in:

EnglishSwedish