English-Hungarian dictionary » vom tod gezeichnet meaning in Hungarian

Similar results:
English: vim, vo, voe, vol, von
EnglishHungarian
vomer noun
[UK: vˈəʊmə]
[US: vˈoʊmɚ]

ekecsont (vomer, os vomer) főnév

tod [UK: ˈtɑːd]
[US: ˈtɑːd]

bozót◼◼◻ főnév

28 font

egyes egyedül

magányosan melléknév

vomer bone noun

ekecsont főnév

You can find it in:

EnglishHungarian