English-Hungarian dictionary » verdolaga meaning in Hungarian

EnglishHungarian
verdolaga noun
[UK: vˌɜːdəlˈɑːɡə]
[US: vˌɜːdəlˈɑːɡə]

kövér porcsin (Portulaca oleracea) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian