English-Hungarian dictionary »

used up meaning in Hungarian

EnglishHungarian
used up adjective
[UK: ˈjuːzd ʌp]
[US: ˈjuːzd ʌp]

elhasznált◼◼◼ melléknév

felhasznált◼◼◻ melléknév

kimerült◼◻◻ melléknév

agyonhajszolt melléknév

elcsigázott melléknév

elfogyasztott melléknév

feel used up [UK: fiːl ˈjuːzd ʌp]
[US: ˈfiːl ˈjuːzd ʌp]

elcsigázott melléknév

holtfáradt melléknév

kivan

nagyon kimerült

nagyon kimerültnek érzi magát

You can find it in:

EnglishHungarian