English-Hungarian dictionary » toddler meaning in Hungarian

EnglishHungarian
toddler [UK: ˈtɒd.lə(r)]
[US: ˈtɑːd.lər]

kisgyerek◼◼◼ főnév

totyogó◼◼◼ főnév

tipegő◼◼◻

kisgyermek◼◼◻ főnév

járni tanuló kisgyerek főnév

totyogó kisgyerek főnév

yearling (toddler, tot, bambino) [UK: ˈjɜːl.ɪŋ]
[US: ˈjɪl.ɪŋ]

fiatal gyermek

You can find it in:

EnglishHungarian