English-Hungarian dictionary »

tiered meaning in Hungarian

EnglishHungarian
tiered adjective
[UK: tɪə(r)d]
[US: ˈtiːrd]

emeletes◼◼◼ melléknév

lépcsőzetes◼◼◻ melléknév

tiered seats noun
[UK: tɪə(r)d siːts]
[US: ˈtiːrd ˈsiːts]

többszintű ülések főnév

tiered tooth fungus [UK: tɪə(r)d tuːθ ˈfʌŋ.ɡəs]
[US: ˈtiːrd ˈtuːθ ˈfʌŋ.ɡəs]

tüskés sörénygomba (Hericium cirrhatum)

You can find it in:

EnglishHungarian