English-Hungarian dictionary »

the amending hand meaning in Hungarian

EnglishHungarian
the amending hand noun
[UK: ə.ˈmend.ɪŋ]
[US: ə.ˈmend.ɪŋ]

a cenzor beavatkozása főnév

lektor beavatkozása főnév

lektor szerkesztő tolla főnév

You can find it in:

EnglishHungarian