English-Hungarian dictionary »

substance meaning in Hungarian

EnglishHungarian
substance [substances] noun
[UK: ˈsʌb.stəns]
[US: ˈsʌb.stəns]

anyag◼◼◼ főnév

szer◼◼◻ főnév

lényeg◼◼◻ főnév

tartalom◼◼◻ főnév

szubsztancia◼◻◻ főnév

birtok◼◻◻ főnév

vagyon◼◻◻ főnév

alkotórész◼◻◻ főnév

állomány◼◻◻ főnév

szilárdság◼◻◻ főnév

fő dolog főnév

keménység főnév

kémiai anyag főnév

veleje (vmnek) főnév

vminek a magva főnév

vminek a veleje főnév

vmnek a veleje főnév

substance abuse noun
[UK: ˈsʌb.stəns ə.ˈbjuːs]
[US: ˈsʌb.stəns ə.ˈbjuːs]

kábítószerrel való visszaélés◼◼◼ főnév

substance abuse problems

(droggal, alkohollal, stb.) való visszaélési problémák

(kábító)szerhasználati problémák

anyaghasználati problémák

substance dependence noun
[UK: ˈsʌb.stəns dɪ.ˈpen.dəns]
[US: ˈsʌb.stəns də.ˈpen.dəns]

drogfüggőség főnév

substance use noun

szerhasználat főnév

substanceless adjective
[UK: ˈsʌbstənsləs ]
[US: ˈsʌbstənsləs ]

testetlen melléknév

active substance noun
[UK: ˈæk.tɪv ˈsʌb.stəns]
[US: ˈæk.tɪv ˈsʌb.stəns]

hatóanyag◼◼◼ főnév

alimentary substance noun
[UK: ˌæ.lɪ.ˈmen.tə.ri ˈsʌb.stəns]
[US: ˌæ.lə.ˈmen.tə.ri ˈsʌb.stəns]

tápanyag (substantia alimentaris) főnév

amount of substance noun
[UK: ə.ˈmaʊnt əv ˈsʌb.stəns]
[US: ə.ˈmaʊnt əv ˈsʌb.stəns]

anyagmennyiség◼◼◼ főnév

antifreeze substance [UK: ˈæn.ti.friːz ˈsʌb.stəns]
[US: ˈæn.ti.ˌfriz ˈsʌb.stəns]

fagyásgátló szer (autóhűtőben)

centrifuge (device for separation of substances) [centrifuges] noun
[UK: ˈsen.trɪ.fjuːdʒ]
[US: ˈsen.trə.ˌfjuːdʒ]

centrifuga◼◼◼ főnév

cinerea (grey matter, gray matter, grey substance, gray substance) noun
[UK: sˌɪnərˈiə]
[US: sˌɪnɚrˈiə]

szürkeállomány (substantia grisea) főnév
bonct

controlled substance [controlled substances] noun

szabályozott anyag◼◼◼ főnév

difference of substance [UK: ˈdɪ.frəns əv ˈsʌb.stəns]
[US: ˈdɪ.fə.rəns əv ˈsʌb.stəns]

lényegi különbség

drug (mind-altering substance) [drugs] noun
[UK: ˈdrʌɡ]
[US: ˈdrʌɡ]

drog◼◼◼ főnév

earwax (waxy substance secreted by the ear) noun
[UK: ˈɪə.wæks]
[US: ˈɪˌr.wæks]

fülzsír (cerumen)◼◼◼ főnév

laxative (substance with a laxative effect) [laxatives] noun
[UK: ˈlæk.sə.tɪv]
[US: ˈlæk.sə.tɪv]

hashajtó (laxativum)◼◼◼ főnév

liquid body substance noun
[UK: ˈlɪ.kwɪd ˈbɒ.di ˈsʌb.stəns]
[US: ˈlɪ.kwəd ˈbɑː.di ˈsʌb.stəns]

testnedv főnév

man of substance [UK: mæn əv ˈsʌb.stəns]
[US: ˈmæn əv ˈsʌb.stəns]

vagyonos ember◼◼◼

messenger substance [UK: ˈme.sɪn.dʒə(r) ˈsʌb.stəns]
[US: ˈme.sən.dʒər ˈsʌb.stəns]

hírvívő anyag

science of medicinal substances noun
[UK: ˈsaɪəns əv mɪ.ˈdɪ.snəl ˈsʌb.stən.sɪz]
[US: ˈsaɪəns əv mə.ˈdɪ.sə.nəl ˈsʌb.stən.səz]

gyógyszerészet (pharmacia) főnév

starting substance noun
[UK: ˈstɑːt.ɪŋ ˈsʌb.stəns]
[US: ˈstɑːrt.ɪŋ ˈsʌb.stəns]

prekurzor főnév

12

You can find it in:

EnglishHungarian