English-Hungarian dictionary »

stellar meaning in Hungarian

EnglishHungarian
stellar adjective
[UK: ˈste.lə(r)]
[US: ˈste.lər]

csillagos◼◼◼ melléknév

kiváló◼◼◼ melléknév

csillagszerű◼◻◻ melléknév

jelentős◼◻◻ melléknév

csillag… melléknév

elsőrendű melléknév

stellar system noun
[UK: ˈste.lə(r) ˈsɪ.stəm]
[US: ˈste.lər ˈsɪ.stəm]

csillagrendszer◼◼◼ főnév

stellar wind [UK: ˈste.lə(r) wɪnd]
[US: ˈste.lər wɪnd]

csillagszél◼◼◼ főnév

csillag szél

circumstellar csill adjective

csillagkörüli melléknév

Eurasian Bittern (Botaurus stellaris) noun
[UK: jʊə.ˈreɪʒ.n̩ ˈbɪ.tən]
[US: jʊ.ˈreɪʒ.n̩ ˈbɪ.tən]

bölömbika főnév

interstellar adjective
[UK: ˌɪn.tə.ˈste.lə(r)]
[US: ˌɪn.tər.ˈste.lər]

csillagközi◼◼◼ melléknév

bolygóközi◼◻◻ melléknév

csillagok közötti melléknév

világűri melléknév

interstellar medium [interstellar media] noun

csillagközi anyag◼◼◼ főnév

interstellar space [UK: ˌɪn.tə.ˈste.lə(r) speɪs]
[US: ˌɪn.tər.ˈste.lər ˈspeɪs]

csillagközi tér◼◼◼

You can find it in:

EnglishHungarian