English-Hungarian dictionary » sporter meaning in Hungarian

EnglishHungarian
sporter noun
[UK: ˈspɔːtə ]
[US: ˈspɔrtər ]

sportember főnév

sportoló főnév

vm feltűnő dolog viselője főnév

vmt feltűnő módon viselő ember főnév

car-transporter noun
[UK: kɑː(r) træns.ˈpɔː.tə(r)]
[US: ˈkɑːr træn.ˈspɔːr.tər]

autószállító főnév

transporter noun
[UK: træns.ˈpɔː.tə(r)]
[US: træn.ˈspɔːr.tər]

szállító◼◼◼ főnév

szállítmányozó◼◼◻ főnév

You can find it in:

EnglishHungarian