English-Hungarian dictionary »

soft meaning in Hungarian

EnglishHungarian
soft [softer, softest] adjective
[UK: sɒft]
[US: ˈsɑːft]

puha◼◼◼ melléknév

lágy◼◼◼ melléknév

gyenge◼◼◻ melléknév

finom◼◼◻ melléknév

könnyű (ital)◼◼◻ melléknév

halk◼◼◻ melléknév

lágyan◼◼◻ melléknév

bársonyos◼◻◻ melléknév

sima◼◻◻ melléknév

enyhe (időjárás)◼◻◻ melléknév

csendes◼◻◻ melléknév

halkan◼◻◻ melléknév

kellemes◼◻◻ melléknév

nyugodt◼◻◻ melléknév

nőies◼◻◻ melléknév

ostoba (ember)◼◻◻ melléknév

erőtlen◼◻◻ melléknév

nyájas◼◻◻ melléknév

ernyedt◼◻◻ melléknév

elmosódó melléknév

effeminált melléknév

hülye alak melléknév

nem csípős melléknév

ostoba alak melléknév

soft boiled egg [UK: sɒft bɔɪld eɡ]
[US: ˈsɑːft ˌbɔɪld ˈeɡ]

kétperces lágy tojás

soft chancre [soft chancres] noun
[UK: sɒft ˈʃæŋk.ə]
[US: ˈsɑːft ˈʃæŋkʌr]

lágyfekély (chancroid) főnév

soft cheese [UK: sɒft tʃiːz]
[US: ˈsɑːft ˈtʃiːz]

kenhető sajt◼◼◼

soft coal noun
[UK: sɒft kəʊl]
[US: ˈsɑːft koʊl]

bitumenes szén főnév

hosszú lángú szén főnév

soft collar [UK: sɒft ˈkɒ.lə(r)]
[US: ˈsɑːft ˈkɑː.lər]

puha gallér

soft corals [UK: sɒft ˈkɒ.rəlz]
[US: ˈsɑːft ˈkɔː.rəlz]

bőrkorallok (Alcyonacea)

parakorallok (Alcyonacea)

szarukorallok (Alcyonacea)

soft cover [UK: sɒft ˈkʌ.və(r)]
[US: ˈsɑːft ˈkʌ.vər]

puha kötés

soft currency [UK: sɒft ˈkʌ.rən.si]
[US: ˈsɑːft ˈkɜː.rən.si]

nem konvertibilis valuta

soft drink [UK: sɒft drɪŋk]
[US: ˈsɑːft ˈdrɪŋk]

üdítő ital (alkoholmentes)◼◼◼US

alkoholmentes ital◼◼◻

alkoholmentes üdítőital

soft drug noun
[UK: sɒft ˈdrʌɡ]
[US: ˈsɑːft ˈdrʌɡ]

könnyű drog◼◼◼ főnév

soft felt hat [UK: sɒft felt hæt]
[US: ˈsɑːft ˈfelt ˈhæt]

puha filc kalap

12

You can find it in:

EnglishHungarian