English-Hungarian dictionary »

snap shot meaning in Hungarian

EnglishHungarian
snap shot [snap shots] noun
[UK: snæp ʃɒt]
[US: ˈsnæp ˈʃɑːt]

lövés kapásból főnév

snapshot [snapshots] noun
[UK: ˈsnæp.ʃɒt]
[US: ˈsnæp.ˌʃɑːt]

kép◼◼◼ főnév

fénykép◼◼◻ főnév

pillanatfelvétel◼◼◻ főnév

felvétel◼◼◻ főnév

amatőr fénykép főnév

gyors lövés főnév

kapásból lövés főnév

snapshotter noun
[UK: ˈsnæpˌʃɒtə ]
[US: ˈsnæpˌʃɑtər ]

amatőrfényképész főnév

You can find it in:

EnglishHungarian