English-Hungarian dictionary »

singular meaning in Hungarian

EnglishHungarian
singular [UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r)]
[US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər]

egyes◼◼◼ melléknév

egyedülálló◼◼◼ melléknév

egyetlen◼◼◼ melléknév

különös◼◼◻ melléknév

rendkívüli◼◼◻ melléknév

páratlan◼◼◻ melléknév

furcsa◼◼◻ melléknév

egyedüli◼◼◻ melléknév

szokatlan◼◻◻ melléknév

egyes szám◼◻◻ főnév

kiváló◼◻◻ melléknév

ritka◼◻◻ melléknév

meglepő◼◻◻ melléknév

egyes számú melléknév

feltűnő melléknév

singular man [UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r) mæn]
[US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər ˈmæn]

furcsa ember

különc főnév

singular number [UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r) ˈnʌm.bə(r)]
[US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər ˈnʌm.br̩]

egyes szám

singular occurrence [UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r) əˈk.ʌ.rəns]
[US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər əˈk.ɜː.rəns]

egyedülálló eset

singular performance [UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r) pə.ˈfɔː.məns]
[US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər pər.ˈfɔːr.məns]

egyedüli teljesítmény

nagyszerű teljesítmény

singular point [UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r) pɔɪnt]
[US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər ˈpɔɪnt]

egyedülálló pont

szinguláris pont

singularist noun
[UK: ˈsɪŋgjʊlərɪst ]
[US: ˈsɪŋgjələrɪst ]

különc főnév

singularity [singularities] noun
[UK: ˌsɪŋ.ɡjʊ.ˈlæ.rɪ.ti]
[US: ˌsɪŋ.ɡjʊ.ˈlæ.rɪ.ti]

szingularitás◼◼◼ főnév

egyedülállóság◼◻◻ főnév

egyediség◼◻◻ főnév

rendkívüliség◼◻◻ főnév

ritkaság◼◻◻ főnév

furcsaság főnév

különösség főnév

bizarrság főnév

páratlanság főnév

példátlanság főnév

szokatlanság főnév

singularize [singularized, singularized, singularizing, singularizes] verb
[UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə.raɪz]
[US: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə.raɪz]

egyes számban használ ige
nyelvt

különössé tesz (vmt) ige

singularly adverb
[UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə.li]
[US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər.li]

egyedülállóan◼◼◼ határozószó

páratlanul◼◼◻ határozószó

3rd person singular [UK: rəʊd ˈpɜːs.n̩ ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r)]
[US: roʊd ˈpɝː.sn̩ ˈsɪŋ.ɡjə.lər]

egyes szám harmadik személy

12

You can find it in:

EnglishHungarian