English-Hungarian dictionary »

show reason meaning in Hungarian

EnglishHungarian
show reason [UK: ʃəʊ ˈriː.zən]
[US: ˈʃoʊ ˈriː.zən]

feltárja az indítóokát (valaminek)

feltárja az okát (valaminek)

megmutatja az okát (valaminek)