English-Hungarian dictionary » shorten meaning in Hungarian

EnglishHungarian
shorten verb
[UK: ˈʃɔːt.n̩]
[US: ˈʃɔːr.tn̩]

rövidít (távot)◼◼◼ ige

rövidül (táv)◼◼◻ ige

kurtít◼◻◻ ige

shorten (distance) verb
[UK: ˈʃɔːt.n̩]
[US: ˈʃɔːr.tn̩]

lecsökkent (távot)◼◼◼ ige

shorten the stride [UK: ˈʃɔːt.n̩ ðə straɪd]
[US: ˈʃɔːr.tn̩ ðə ˈstraɪd]

megrövidíti a lépést

shortening noun
[UK: ˈʃɔːt.n̩.ɪŋ]
[US: ˈʃɔːr.tn̩.ɪŋ]

zsiradék◼◼◼ főnév

rövidítés◼◼◻ főnév

megkurtítás főnév

sütőzsír főnév

foreshorten verb
[UK: fɔː.ˈʃɔːt.n̩]
[US: fɔːr.ˈʃɔːr.tn̩]

rövidülésben ábrázol ige

rövidülésben fest ige

rövidülésben rajzol ige

skurcban ábrázol ige

skurcban fest ige

skurcban rajzol ige

foreshortened [UK: fɔː.ˈʃɔːt.n̩d]
[US: fɔːr.ˈʃɔːr.tn̩d]

rövidülésben ábrázolt

rövidülésben festett

rövidülésben rajzolt

rüvidülésben rajzolt

foreshortening noun
[UK: fɔː.ˈʃɔːt.n̩.ɪŋ]
[US: fɔːr.ˈʃɔːr.tn̩.ɪŋ]

rövidülés◼◼◼ főnév

skurc (skurzo) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian