English-Hungarian dictionary »

shore meaning in Hungarian

EnglishHungarian
shore [shored, shored, shoring, shores] verb
[UK: ʃɔː(r)]
[US: ˈʃɔːr]

kirak◼◻◻ ige

shore [shores] noun
[UK: ʃɔː(r)]
[US: ˈʃɔːr]

part◼◼◼ főnév

tengerpart◼◼◻ főnév

tópart◼◻◻ főnév

vízpart◼◻◻ főnév

gyámfa főnév

támoszlop főnév

shore [UK: ʃɔː(r)]
[US: ˈʃɔːr]

támaszfeszítő dúc

shore bug [UK: ʃɔː(r) bʌɡ]
[US: ˈʃɔːr ˈbəɡ]

parti futópoloska (Salda saltatoria)

shore crab [shore crabs] noun
[UK: ʃɔː(r) kræb]
[US: ˈʃɔːr ˈkræb]

parti tarisznyarák (Carcinus maenas) főnév

shore leave [UK: ʃɔː(r) liːv]
[US: ˈʃɔːr ˈliːv]

partraszállási engedély◼◼◼

shore up verb
[UK: ʃɔː(r) ʌp]
[US: ˈʃɔːr ʌp]

alátámaszt◼◼◼ ige

dúcol◼◼◼ ige

aládúcol◼◼◻ ige

shore-anchor [UK: ʃɔː(r) ˈæŋkə(r)]
[US: ˈʃɔːr ˈæŋkər]

part felőli horgony

shore-based [UK: ʃɔː(r) beɪst]
[US: ˈʃɔːr ˈbeɪst]

tengerpartról kiinduló

shore-boat [UK: ʃɔː(r) bəʊt]
[US: ˈʃɔːr boʊt]

parti csónak

shore-fast [UK: ʃɔː(r) fɑːst]
[US: ˈʃɔːr ˈfæst]

hajókikötő kötél

shore-patrol [UK: ʃɔː(r) pə.ˈtrəʊl]
[US: ˈʃɔːr pəˈtroʊl]

parti rendőrségUS hajó

shoreless adjective
[UK: ʃɔː.ləs]
[US: ʃɔː.ləs]

végtelen◼◼◼ melléknév

parttalan◼◼◻ melléknév

part nélküli melléknév

shoreline [shorelines] noun
[UK: ˈʃɔː.laɪn]
[US: ˈʃɔːr.ˌlaɪn]

partvonal◼◼◼ főnév

shoreside adjective

partmenti melléknév

shoreward adverb
[UK: ˈʃɔː.wərd]
[US: ˈʃɔːr.wərd]

part felé határozószó

alongshore adverb
[UK: əˈlɒŋˈʃɒ]
[US: əˈlɒŋˈʃɒ]

part mentén határozószó

alongshore-man [alongshore-men] irregular noun
[UK: əˈlɒŋˈʃɒ mæn əˈlɒŋˈʃɒ men]
[US: əˈlɒŋˈʃɒ ˈmæn əˈlɒŋˈʃɒ ˈmen]

kikötőmunkás főnév

as numerous as the sands on the sea-shore [UK: əz ˈnjuː.mə.rəs əz ðə sændz ɒn ðə siː ʃɔː(r)]
[US: ˈæz ˈnuː.mə.rəs ˈæz ðə ˈsændz ɑːn ðə ˈsiː ˈʃɔːr]

annyi, mint a mákszem

annyi, mint a polyva

annyi, mint az öreg tenger fövenye

ashore [UK: ə.ˈʃɔː(r)]
[US: ə.ˈʃɔːr]

partra◼◼◼

parton◼◼◻ határozószó

a víz felől a partvonalhoz közelítve határozószó

be making off shore [UK: bi ˈmeɪk.ɪŋ ɒf ʃɔː(r)]
[US: bi ˈmeɪk.ɪŋ ˈɒf ˈʃɔːr]

kifut a nyílt tengerre (átv)

beach (seashore) [beaches] noun
[UK: biːtʃ]
[US: ˈbiːtʃ]

tengerpart◼◼◼ főnév

beach (shore) [beaches] noun
[UK: biːtʃ]
[US: ˈbiːtʃ]

part◼◼◼ főnév

blow a ship ashore [UK: bləʊ ə ʃɪp ə.ˈʃɔː(r)]
[US: ˈbloʊ ə ˈʃɪp ə.ˈʃɔːr]

hajót part felé hajt

count of the Saxon shore [UK: kaʊnt əv ðə ˈsæk.sn̩ ʃɔː(r)]
[US: ˈkaʊnt əv ðə ˈsæk.sn̩ ˈʃɔːr]

szász őrgróf

dog-shore [UK: dɒɡ ʃɔː(r)]
[US: ˈdɔːɡ ˈʃɔːr]

ászokék

hajó vízrecsúszását akadályozó támaszték

12

You can find it in:

EnglishHungarian