English-Hungarian dictionary »

sets meaning in Hungarian

EnglishHungarian
sets [UK: sets]
[US: ˈsets]

készletek◼◼◼

beállítások◼◼◻ főnév

setscrew noun

beállítócsavar főnév

hernyócsavar főnév

setsquare [UK: sˈetskweə]
[US: sˈetskwer]

derékszögű háromszögű vonalzó

derékszögű vonalzó◼◻◻ főnév

háromszögű vonalzó

account of liabilities and assets noun
[UK: əˈk.aʊnt əv ˌlaɪə.ˈbɪ.lɪ.tɪz ənd ˈæ.sets]
[US: əˈk.aʊnt əv ˌlaɪə.ˈbɪ.lə.tiz ænd ˈæ.ˌsets]

mérleg főnév

mérlegkimutatás főnév

algebraic structure (sets with operations) noun
[UK: ˌæl.dʒɪ.ˈbreɪk ˈstrʌk.tʃə(r)]
[US: ˌæl.dʒə.ˈbreɪɪk ˈstrʌk.tʃər]

algebrai struktúra főnév

assets noun
[UK: ˈæ.sets]
[US: ˈæ.ˌsets]

vagyon◼◼◼ főnév

eszközök◼◼◻ főnév

aktívák◼◼◻ főnév

tőke◼◼◻ főnév

vagyontárgyak◼◼◻ főnév

erősség◼◻◻ főnév

követelések◼◻◻ főnév

aktíva◼◻◻ főnév

kinnlevőség főnév

kintlévőségek főnév

cselekvő vagyon főnév

hagyatéki vagyon főnév

vagyoni érdekeltség főnév

assets and liabilities [UK: ˈæ.sets ənd ˌlaɪə.ˈbɪ.lɪ.tɪz]
[US: ˈæ.ˌsets ænd ˌlaɪə.ˈbɪ.lə.tiz]

aktívák és passzívák◼◼◼

vagyon és teher

be attentive to one's interesets [UK: bi ə.ˈten.tɪv tuː wʌnz]
[US: bi ə.ˈten.tɪv ˈtuː wʌnz]

figyelemmel van saját érdekeire

nem feledkezik meg a saját érdekeiről

saját érdekeit szem előtt tartja

business assets [UK: ˈbɪz.nəs ˈæ.sets]
[US: ˈbɪz.nəs ˈæ.ˌsets]

vállalati alap◼◼◼

capital assets US noun

állóeszköz◼◼◼ főnév

capital assets noun

állótőke◼◼◻ főnév

company's assets [UK: ˈkəm.pə.niz ˈæ.sets]
[US: ˈkəm.pə.niz ˈæ.ˌsets]

társasági vagyon◼◼◼

társasági tőke

vállalati tőke

vállalati vagyon

convalescence sets in [UK: ˌkɒn.və.ˈlesns sets ɪn]
[US: ˌkɑːn.və.ˈle.səns ˈsets ɪn]

gyógyulás kezdődik

current assets [UK: ˈkʌ.rənt ˈæ.sets]
[US: ˈkɜː.rənt ˈæ.ˌsets]

forgóeszköz◼◼◼ főnév

forgótőke◼◻◻ főnév

likvid vagyontárgyak

doubtful assets [UK: ˈdaʊt.fʊl ˈæ.sets]
[US: ˈdaʊt.fəl ˈæ.ˌsets]

kétes követelések

12

You can find it in:

EnglishHungarian