English-Hungarian dictionary » rund meaning in Hungarian

EnglishHungarian
rund-down [UK: ˈrənd daʊn]
[US: ˈrənd ˈdaʊn]

elhasználódott (akkumulátor)

kimerült (akkumulátor) melléknév

lejárt melléknév

leromlott melléknév

megrongálódott melléknév

rundle noun
[UK: ˈrən.dəl]
[US: ˈrən.dəl]

gömb főnév

hágcsófok főnév

létrafok főnév

tengelyével együtt forgó kerék főnév

rundlet noun
[UK: rˈʌndlət]
[US: rˈʌndlət]

6813 l boroshordó főnév

rundown [UK: ˈrʌn.daʊn]
[US: ˈrʌn.ˌdaʊn]

lepusztult◼◼◼ melléknév

összefoglalás◼◻◻ főnév

szakadt◼◻◻ melléknév

düledező◼◻◻ melléknév

kopott◼◻◻ melléknév

omladozó melléknév

roskadt melléknév

arundiferous adjective
[UK: ˌarəndˈɪfərəs]
[US: ˌærəndˈɪfɚrəs]

nádtermő melléknév
növ

arundinaceous adjective
[UK: ˌarəndɪnˈeɪʃəs]
[US: ˌærəndɪnˈeɪʃəs]

nádszerű melléknév

sásszerű melléknév
növ

bergschrund noun
[UK: bˈɜːɡʃrʌnd]
[US: bˈɜːɡʃrʌnd]

gleccserrés főnév

horhó főnév

bergshrund

gleccserrés

Burundi noun
[UK: bʊ.ˈrʊn.di]
[US: bə.ˈrən.di]

Burundi◼◼◼ főnév

Burundian noun
[UK: bʊ.ˈrʊn.dɪən]
[US: bʊ.ˈrʊn.dɪən]

burundi◼◼◼ főnév

burunduk [UK: bjˈʊrəndˌʌk]
[US: bjˈʊrəndˌʌk]

burunduk (Eutamias asiaticus, Tamias sibiricus)

carborundum noun
[UK: ˌkɑː.bə.ˈrʌn.dəm]
[US: ˌkɑːr.bə.ˈrən.dəm]

karborundum (csiszolóanyag)◼◼◼ főnév

szilíciumkarbid◼◼◻ főnév

corundom noun
[UK: kˈɒrʌndəm]
[US: kˈɔːrʌndəm]

korund főnév

Corundum noun
[UK: kə.ˈrʌn.dəm]
[US: kə.ˈrən.dəm]

Korund (ásv)◼◼◼ főnév

corundum [UK: kə.ˈrʌn.dəm]
[US: kə.ˈrən.dəm]

korund◼◼◼

ger (gerund) noun
[UK: ˈdʒe.rənd]
[US: ˈdʒe.rənd]

ger (gerundium: …ing-es alak) (nyelvtan)◼◼◼ főnév

gerund [UK: ˈdʒe.rənd]
[US: ˈdʒe.rənd]

gerundium (nyelvtan)◼◼◼ főnév

(-ing képzős) főnévként használt ige

gerund-grinder noun
[UK: ˈdʒe.rənd ˈɡraɪn.də(r)]
[US: ˈdʒe.rənd ˈɡraɪn.dər]

latintanár főnév

gerundial adjective
[UK: dʒərˈʌndɪəl]
[US: dʒərˈʌndɪəl]

gerundiumos melléknév
nyelvt

gerundival [UK: dʒˈerəndˌɪvəl]
[US: dʒˈerəndˌɪvəl]

gerundivum

gerundívumosnyelvt

gerundive [UK: dʒɪ.ˈrʌn.dɪv]
[US: dʒə.ˈrʌn.dɪv]

gerundivum

gerundívumos melléknév
nyelvt

12

You can find it in:

EnglishHungarian