English-Hungarian dictionary »

rote meaning in Hungarian

EnglishHungarian
rote noun
[UK: rəʊt]
[US: roʊt]

megszokás◼◼◼ főnév

ismétlés főnév

rote learning

gépies tanulás

aardwolf (Proteles cristata) [aardwolves] irregular noun
[UK: ˈɑː.dwʊlf ˈɑː.dwʊlvz]
[US: ˈɑːr.dwʊlf ˈɑːr.dwʊlvz]

cibethiéna főnév

aerotechnical adjective
[UK: ˌeərəʊtˈeknɪkəl]
[US: ˌeroʊtˈeknɪkəl]

aerotechnikai melléknév

repüléstani melléknév

aerotechnics noun
[UK: ˌeə.rəʊ.ˈtek.nɪks]
[US: ˌeə.rəʊ.ˈtek.nɪks]

aerotechnika főnév

repüléstan főnév

repüléstechnika főnév

agrotechny [UK: ˈaɡrəʊtˌekni]
[US: ˈæɡroʊtˌekni]

mezőgazdasági ipari technológia

animal protection noun
[UK: ˈæ.nɪm.l̩ prə.ˈtek.ʃn̩]
[US: ˈæ.nəm.l̩ prə.ˈtek.ʃn̩]

állatvédelem◼◼◼ főnév

anti-gas protection noun
[UK: ˈænti gæs prəˈtɛkʃən ]
[US: ˈænti gæs prəˈtɛkʃən ]

gázvédelem főnév

anti-islanding protection [UK: ˈænti ˈaɪləndɪŋ prəˈtɛkʃən ]
[US: ˈænti ˈaɪləndɪŋ prəˈtɛkʃən ]

szigetüzem elleni védelem

antiprotectionist adjective
[UK: ˌantɪprətˈekʃənˌɪst]
[US: ˌæntɪprətˈekʃənˌɪst]

a védővámrendszer ellenzője melléknév

bankruptcy protection noun

csődvédelem főnév

beta-carotene [beta-carotenes] noun
[UK: ˈbiː.tə ˈkæ.rə.tiːn]
[US: ˈbeɪ.tə ˈke.rə.ˌtin]

béta-karotin főnév

boot protector adjective
[UK: buːt prə.ˈtek.tə(r)]
[US: ˈbuːt prə.ˈtek.tər]

cipővas melléknév

border protection noun

határvédelem◼◼◼ főnév

by rote [UK: baɪ rəʊt]
[US: baɪ roʊt]

gépiesen◼◼◼ melléknév

kívülről◼◼◻ határozószó

cap (a protective cover or seal) [caps] noun
[UK: kæp]
[US: ˈkæp]

sapka◼◼◼ főnév

carotene [carotenes] noun
[UK: ˈkæ.rə.tiːn]
[US: ˈke.rə.ˌtin]

karotin (Carotinum)◼◼◼ főnév

carotenoid [UK: kˈarəʊtnˌɔɪd]
[US: kˈæroʊtnˌɔɪd]

karotinoid◼◼◼

choker (garroter, garrotter, strangler, throttler) [chokers] noun
[UK: ˈtʃəʊkə(r)]
[US: ˈtʃoʊkər]

megfojtó (személy) főnév

conjugated protein [conjugated proteins] noun
[UK: ˈkɒn.dʒʊ.ɡeɪ.tɪd ˈprəʊ.tiːn]
[US: ˌkɑːn.dʒə.ˈɡeɪ.təd ˈproʊ.tiːn]

összetett fehérje főnév

consumer protection noun
[UK: kən.ˈsjuː.mə(r) prə.ˈtek.ʃn̩]
[US: kən.ˈsuː.mər prə.ˈtek.ʃn̩]

fogyasztóvédelem◼◼◼ főnév

copy-protected adjective
[UK: ˈkɒ.pi prə.ˈtek.tɪd]
[US: ˈkɑː.pi prə.ˈtek.təd]

másolásvédett melléknév

corrosion protection noun

korrózióvédelem◼◼◼ főnév

CPS (Child Protection Services) [CPSs] noun

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat főnév

cuff-protector adjective
[UK: kʌf prə.ˈtek.tə(r)]
[US: ˈkəf prə.ˈtek.tər]

kézelővédő melléknév

data protection noun
[UK: ˈdeɪt.ə prə.ˈtek.ʃn̩]
[US: ˈdeɪt.ə prə.ˈtek.ʃn̩]

adatvédelem◼◼◼ főnév

data protection registry number [UK: ˈdeɪt.ə prə.ˈtek.ʃn̩ ˈre.dʒɪ.stri ˈnʌm.bə(r)]
[US: ˈdeɪt.ə prə.ˈtek.ʃn̩ ˈre.dʒə.stri ˈnʌm.br̩]

adatvédelmi nyilvántartási azonosító

defensive (intended for defence, protective) adjective
[UK: dɪ.ˈfen.sɪv]
[US: də.ˈfen.sɪv]

védelmi◼◼◼ melléknév

demonstrate (protest) [demonstrated, demonstrated, demonstrating, demonstrates] verb
[UK: ˈde.mən.streɪt]
[US: ˈde.mən.ˌstret]

tüntet◼◼◼ ige

demonstrator (protester) [demonstrators] noun
[UK: ˈde.mən.streɪ.tə(r)]
[US: ˈde.mən.ˌstre.tər]

tüntető◼◼◼ főnév

ear-protector adjective
[UK: ɪə(r) prə.ˈtek.tə(r)]
[US: ˈɪr prə.ˈtek.tər]

fülvédő (zaj, légnyomás ellen)◼◼◼ melléknév

ecology protection noun
[UK: iːˈk.ɒ.lə.dʒi prə.ˈtek.ʃn̩]
[US: ɪˈk.ɑː.lə.dʒi prə.ˈtek.ʃn̩]

környezetvédelem főnév

Ectasian (second geologic period in the Mesoproterozoic Era) noun
[UK: ektˈeɪziən]
[US: ektˈeɪʒən]

Ectasium főnév

electric shock protection noun

érintésvédelem főnév

electrotechnical adjective
[UK: ɪlˌektrəʊtˈeknɪkəl]
[US: ɪlˌektroʊtˈeknɪkəl]

elektrotechnikai◼◼◼ melléknév
vill

12

You can find it in:

EnglishHungarian