English-Hungarian dictionary »

reputable meaning in Hungarian

EnglishHungarian
reputable adjective
[UK: ˈre.pjʊ.təb.l̩]
[US: ˈre.pjə.təb.l̩]

jó hírű◼◼◼ melléknév

híres◼◼◻ melléknév

tisztességes◼◼◻ melléknév

tiszteletreméltó◼◻◻ melléknév

disreputable adjective
[UK: dɪs.ˈre.pjʊ.təb.l̩]
[US: ˌdɪs.ˈre.pjə.təb.l̩]

rossz hírű◼◼◼ melléknév

gyalázatos◼◼◼ melléknév

disreputable-looking [UK: dɪs.ˈre.pjʊ.təb.l̩ ˈlʊkɪŋ]
[US: ˌdɪs.ˈre.pjə.təb.l̩ ˈlʊkɪŋ]

gyanús külsejű

rossz melléknév

disreputableness noun
[UK: dɪsˈrɛpjʊtəblnəs ]
[US: dɪsˈrɛpjətəbəlnəs ]

piszkos külső főnév

rossz hír főnév

rossz hírnév főnév

rossz kinézés főnév

züllött kinézés főnév

You can find it in:

EnglishHungarian