English-Hungarian dictionary » queerly meaning in Hungarian

EnglishHungarian
queerly adverb
[UK: ˈkwɪə.li]
[US: ˈkwɪə.li]

furcsán◼◼◼ határozószó

furcsa módon határozószó

különös módon határozószó

You can find it in:

EnglishHungarian