English-Hungarian dictionary »

pull a gambling-den meaning in Hungarian

EnglishHungarian
pull a gambling-den [UK: pʊl ə ˈɡæm.bl̩ɪŋ den]
[US: ˈpʊl ə ˈɡæm.bl̩ɪŋ ˈden]

játékbarlangban razziát tart

játékbarlangban razziázik

You can find it in:

EnglishHungarian