English-Hungarian dictionary »

prejudicial meaning in Hungarian

EnglishHungarian
prejudicial adjective
[UK: ˌpre.dʒʊ.ˈdɪʃ.l̩]
[US: ˌpre.dʒə.ˈdəʃ.l̩]

elfogult (vmvel szemben)◼◼◼ melléknév

hátrányos◼◼◼ melléknév

előítéletet keltő◼◼◻ melléknév

káros◼◼◻ melléknév

sérelmes◼◼◻ melléknév

előítélettel teli◼◻◻ melléknév

prejudikáló melléknév

be prejudicial to something [UK: bi ˌpre.dʒʊ.ˈdɪʃ.l̩ tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ˌpre.dʒə.ˈdəʃ.l̩ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

árt (vmnek) ige

kárára szolgál (vmnek)

kárára van (vknek)

kárára van (vmnek)

You can find it in:

EnglishHungarian