English-Hungarian dictionary » potassium cyanide meaning in Hungarian

EnglishHungarian
potassium cyanide [UK: pə.ˈtæ.sɪəm ˈsaɪə.naɪd]
[US: pə.ˈtæ.siəm ˈsaɪə.ˌnaɪd]

ciánkáli (kalium cyanatum)◼◼◼ főnév

kálium-cianid

You can find it in:

EnglishHungarian