English-Hungarian dictionary » piece-worker meaning in Hungarian

EnglishHungarian
piece-worker [UK: piːs ˈwɜːk.ə(r)]
[US: ˈpiːs ˈwɝː.kər]

akkordmunkás főnév

darabbérben dolgozó munkásközg

darabbéres munkás◼◼◼ főnév

szakmánymunkás melléknév

pieceworker noun
[UK: ˈpiːs.ˌwɜːk.ə]
[US: ˈpiːs.ˌwɜːk.ə]

akkordmunkás főnév

darabbérben dolgozó munkás főnév

darabbéres munkás◼◼◼ főnév

szakmánymunkás főnév

You can find it in:

EnglishHungarian