English-Hungarian dictionary »

pferde gäule scheu machen meaning in Hungarian

Similar results:
English: perdu, perse, pierce, pierre, peerage
EnglishHungarian
Scheuchzerite noun
[UK: ʃjˈuːtʃzərˌaɪt]
[US: ʃjˈuːtʃzɚrˌaɪt]

Scheuchzerit (ásv) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian