English-Hungarian dictionary »

passion fruit meaning in Hungarian

EnglishHungarian
passion fruit [passion fruits] noun
[UK: ˈpæʃ.n̩ fruːt]
[US: ˈpæʃ.n̩ ˈfruːt]

maracuja (Passiflora edulis) főnév

passiógyümölcs (Passiflora edulis) főnév

passionfruit [passionfruits] noun
[UK: pˈaʃənfrˌuːt]
[US: pˈæʃənfrˌuːt]

maracuja (Passiflora edulis)◼◼◼ főnév

passiógyümölcs (Passiflora edulis) főnév

More search options:

EnglishHungarian