English-Hungarian dictionary »

passenger meaning in Hungarian

EnglishHungarian
passenger [passengers] noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r)]
[US: ˈpæ.sən.dʒər]

utas◼◼◼ főnév

utazó◼◼◻ főnév

passenger area noun

utastér◼◼◼ főnév

passenger cabin noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) ˈkæ.bɪn]
[US: ˈpæ.sən.dʒər ˈkæ.bən]

utasfülke főnév

passenger car [passenger cars] noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) kɑː(r)]
[US: ˈpæ.sən.dʒər ˈkɑːr]

személyautó◼◼◼ főnév

személyvagon◼◼◼ főnév

passenger list noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) lɪst]
[US: ˈpæ.sən.dʒər ˈlɪst]

utaslista◼◼◼ főnév

utasnévsor főnév

passenger loading stairs noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) ˈləʊd.ɪŋ steəz]
[US: ˈpæ.sən.dʒər ˈloʊd.ɪŋ ˈsterz]

utaslépcső főnév

Passenger Name Record (PNR) phrase

utasazonosító (szám) kifejezés

passenger pigeon noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) ˈpɪ.dʒən]
[US: ˈpæ.sən.dʒər ˈpɪ.dʒən]

vándorgalamb (Ectopistes migratorius)◼◼◼ főnév

passenger plane [UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) pleɪn]
[US: ˈpæ.sən.dʒər ˈpleɪn]

utasszállító repülőgép◼◼◼

passenger seat noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) siːt]
[US: ˈpæ.sən.dʒər ˈsiːt]

utasülés◼◼◼ főnév

passenger service noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) ˈsɜː.vɪs]
[US: ˈpæ.sən.dʒər ˈsɝː.vəs]

személyszállítás◼◼◼ főnév

passenger station noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) ˈsteɪʃ.n̩]
[US: ˈpæ.sən.dʒər ˈsteɪʃ.n̩]

személypályaudvar◼◼◼ főnév

passenger traffic noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) ˈtræ.fɪk]
[US: ˈpæ.sən.dʒər ˈtræ.fɪk]

utasforgalom◼◼◼ főnév

személyforgalom◼◼◻ főnév

passenger train noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) treɪn]
[US: ˈpæ.sən.dʒər ˈtreɪn]

személyvonat◼◼◼ főnév

személyszállító vonat◼◻◻ főnév

passenger transport noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) træns.ˈpɔːt]
[US: ˈpæ.sən.dʒər træn.ˈspɔːrt]

személyszállítás◼◼◼ főnév

passenger vehicle noun

gépjármű◼◼◼ főnév

passenger's seat noun
[UK: ˈpæ.sən.dʒərz siːt]
[US: ˈpæ.sən.dʒərz ˈsiːt]

anyósülés◼◼◼ főnév

passenger-cabin noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) ˈkæ.bɪn]
[US: ˈpæ.sən.dʒər ˈkæ.bən]

utasfülke főnév

passengers are not allowed on the bridge [UK: ˈpæ.sɪn.dʒəz ə(r) nɒt ə.ˈlaʊd ɒn ðə brɪdʒ]
[US: ˈpæ.sən.dʒərz ˈɑːr ˈnɑːt ə.ˈlaʊd ɑːn ðə ˈbrɪdʒ]

az utasoknak a hídra lépni tilos

az utasoknak a parancsnoki hídra lépni tilos

air passenger [UK: eə(r) ˈpæ.sɪn.dʒə(r)]
[US: ˈer ˈpæ.sən.dʒər]

légi utas◼◼◼

légiutas◼◻◻ főnév

repülőutas melléknév

all car passengers, please make your way down to the car decks for disembarkation [UK: ɔːl kɑː(r) ˈpæ.sɪn.dʒəz pliːz ˈmeɪk jɔː(r) ˈweɪ daʊn tuː ðə kɑː(r) deks fɔː(r) ˌdɪs.ˌem.bɑːˈk.eɪʃ.n̩]
[US: ɔːl ˈkɑːr ˈpæ.sən.dʒərz ˈpliːz ˈmeɪk ˈjɔːr ˈweɪ ˈdaʊn ˈtuː ðə ˈkɑːr ˈdeks ˈfɔːr ˌdɪ.ˌsembarˈk.eɪʃ.n̩]

kérjük az összes autós utas fáradjon az autós fedélzetre a kiszálláshoz

fare (passenger) [fares] noun
[UK: feə(r)]
[US: ˈfer]

utas◼◼◼ főnév

fellow-passenger noun
[UK: ˈfe.ləʊ ˈpæ.sɪn.dʒə(r)]
[US: ˈfelo.ʊ ˈpæ.sən.dʒər]

útitárs◼◼◼ főnév

five-passenger [UK: faɪv ˈpæ.sɪn.dʒə(r)]
[US: ˈfaɪv ˈpæ.sən.dʒər]

ötszemélyes melléknév

ötűléses gépkocsi

foot passenger [UK: fʊt ˈpæ.sɪn.dʒə(r)]
[US: ˈfʊt ˈpæ.sən.dʒər]

személy utas

foot-passenger noun
[UK: fʊt ˈpæ.sɪn.dʒə(r)]
[US: ˈfʊt ˈpæ.sən.dʒər]

gyalogos főnév

I'd like a ticket for a car and two passengers [UK: aɪd ˈlaɪk ə ˈtɪkɪt fɔː(r) ə kɑː(r) ənd ˈtuː ˈpæ.sɪn.dʒəz]
[US: aɪd ˈlaɪk ə ˈtɪkət ˈfɔːr ə ˈkɑːr ænd ˈtuː ˈpæ.sən.dʒərz]

szeretnék jegyet egy autónak és két utasnak

I'd like a ticket for a foot passenger [UK: aɪd ˈlaɪk ə ˈtɪkɪt fɔː(r) ə fʊt ˈpæ.sɪn.dʒə(r)]
[US: aɪd ˈlaɪk ə ˈtɪkət ˈfɔːr ə ˈfʊt ˈpæ.sən.dʒər]

szeretnék egy jegyet egy gyalogos utasnak

off-load passengers [UK: ɒf ləʊd ˈpæ.sɪn.dʒəz]
[US: ˈɒf loʊd ˈpæ.sən.dʒərz]

ontja az utasokat

pick up passengers [UK: pɪk ʌp ˈpæ.sɪn.dʒəz]
[US: ˈpɪk ʌp ˈpæ.sən.dʒərz]

utasokat vesz fel

pillion passenger noun
[UK: ˈpɪ.lɪən ˈpæ.sɪn.dʒə(r)]
[US: ˈpɪ.ljən ˈpæ.sən.dʒər]

pótutas főnév

12

You can find it in:

EnglishHungarian