English-Hungarian dictionary »

pass the time of day with somebody meaning in Hungarian

EnglishHungarian
pass the time of day with somebody [UK: pɑːs ðə ˈtaɪm əv deɪ wɪð ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈpæs ðə ˈtaɪm əv ˈdeɪ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

eltölti az időt vkvel

pár szót vált vkvel

udvariassági beszélgetést folytat vkvel

You can find it in:

EnglishHungarian