English-Hungarian dictionary »

overgrow meaning in Hungarian

EnglishHungarian
overgrow [overgrew, overgrown, overgrowing, overgrows] irregular verb
[UK: ˈəʊv.ə.ˈɡrəʊ ˈəʊv.ə.ˈɡruː ˌəʊv.ə.ˈɡrəʊn]
[US: ˌoʊv.ərˈɡro.ʊ ˈəʊ.və.ˈɡruː ˈovərˈɡroʊn]

benő◼◼◼ ige

túlnő◼◼◻ ige

elborít ige

felver ige

kinő ige

nagyobbra nő (vmnél) ige

befut ige

overgrow oneself [UK: ˈəʊv.ə.ˈɡrəʊ wʌn.ˈself]
[US: ˌoʊv.ərˈɡro.ʊ wʌn.ˈself]

hirtelen nő

overgrown adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈɡrəʊn]
[US: ˈovərˈɡroʊn]

hirtelen nőtt◼◼◼ melléknév

benőtt (vmvel) melléknév

elburjánzott melléknév

felnyúlt (átv) melléknév

korához képest túl nagy melléknév

nyurga melléknév

overgrown with grass [UK: ˌəʊv.ə.ˈɡrəʊn wɪð ɡrɑːs]
[US: ˈovərˈɡroʊn wɪθ ˈɡræs]

begyepesedett melléknév

fűvel túlságosan benőtt

overgrowth [overgrowths] noun
[UK: ˈəʊv.ə.ɡrəʊθ]
[US: ˈoʊv.əɡroʊθ]

túlburjánzás◼◼◼ főnév

túlnövés◼◼◼ főnév

bozót◼◼◻ főnév

túlságos növekedés főnév

You can find it in:

EnglishHungarian