English-Hungarian dictionary » nervose… meaning in Hungarian

EnglishHungarian
nervose adjective
[UK: nˈɜːvəʊs]
[US: nˈɜːvoʊs]

erezett (levél) melléknév

nervose… noun
[UK: nˈɜːvəʊs]
[US: nˈɜːvoʊs]

ideg… (nervus) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian