English-Hungarian dictionary »

muse meaning in Hungarian

EnglishHungarian
muse [mused, mused, musing, muses] verb
[UK: mjuːz]
[US: ˈmjuːz]

elmereng◼◻◻ ige

elmélkedik◼◻◻ ige

eltűnődik◼◻◻ ige

muse [muses] noun
[UK: mjuːz]
[US: ˈmjuːz]

múzsa◼◼◼ főnév

mélázás◼◻◻ főnév

muse [UK: mjuːz]
[US: ˈmjuːz]

elméláz

mused adjective
[UK: mjuːzd]
[US: ˈmjuːzd]

homályos melléknév

megzavart melléknév

museful adjective
[UK: ˈmjuːzf(ə)l ]
[US: ˈmjuzf(ə)l ]

elmerült melléknév

gondolatokba mélyedt melléknév

mélyértelmű melléknév

museless adjective
[UK: ˈmjuːzləs ]
[US: ˈmjuzləs ]

kulturálatlan melléknév

műveletlen melléknév

múzsa nélküli melléknév

museological adjective
[UK: mjˌuːsɪəlˈɒdʒɪkəl]
[US: mjˌuːsɪəlˈɑːdʒɪkəl]

muzeológiai melléknév

museologist noun
[UK: mjˌuːsɪˈɒlədʒˌɪst]
[US: mjˌuːsɪˈɑːlədʒˌɪst]

muzeológus főnév

museology noun
[UK: mjˌuːsɪˈɒlədʒi]
[US: mjˌuːsɪˈɑːlədʒi]

muzeológia főnév

muser noun
[UK: ˈmjuːzə ]
[US: ˈmjuzər ]

elmélkedő főnév

merengő főnév

musette noun
[UK: mjuː.ˈzet]
[US: bæɡ]

duda (hangszer) főnév

kis oboa◼◼◻ főnév

musette bag [UK: mjuː.ˈzet bæɡ]
[US: bæɡ ˈbæɡ]

kenyeres zsák◼◼◼

museum [museums] noun
[UK: mjuː.ˈzɪəm]
[US: mjuː.ˈziːəm]

múzeum◼◼◼ főnév

museum attendant [UK: mjuː.ˈzɪəm ə.ˈten.dənt]
[US: mjuː.ˈziːəm ə.ˈten.dənt]

múzeumi teremőr

museum educational adjective
[UK: mjuː.ˈzɪəm ˌe.dʒʊˈk.eɪʃ.n̩əl]
[US: mjuː.ˈziːəm ˌe.dʒəˈk.eɪʃ.n̩əl]

múzeumpedagógiai melléknév

museum piece [UK: mjuː.ˈzɪəm piːs]
[US: mjuː.ˈziːəm ˈpiːs]

muzeális darab◼◼◼

muzeális tárgy

museum-beetle noun
[UK: mjuː.ˈzɪəm ˈbiːt.l̩]
[US: mjuː.ˈziːəm ˈbiːt.l̩]

múzeumbogár (Anthrenus museorum) főnév

Museumite noun
[UK: mjˈuːsjuːmˌaɪt]
[US: mjˈuːsjuːmˌaɪt]

Múzeumit (ásv) főnév

amuse [amused, amused, amusing, amuses] verb
[UK: ə.ˈmjuːz]
[US: ə.ˈmjuːz]

szórakoztat◼◼◼ ige

mulattat◼◼◻ ige

elszórakoztat◼◼◻ ige

amuse oneself [UK: ə.ˈmjuːz wʌn.ˈself]
[US: ə.ˈmjuːz wʌn.ˈself]

jól érzi magát

szórakozik ige

amused adjective
[UK: bi ə.ˈmjuːzd]
[US: bi ə.ˈmjuːzd]

vidám◼◼◼ melléknév

jókedvű◼◼◻ melléknév

meglepődött◼◻◻ melléknév

meg van lepve melléknév

amusement [amusements] noun
[UK: ə.ˈmjuːz.mənt]
[US: ə.ˈmjuːz.mənt]

szórakozás◼◼◼ főnév

szórakoztatás◼◼◼ főnév

12

You can find it in:

EnglishHungarian