English-Hungarian dictionary »

mobilise meaning in Hungarian

EnglishHungarian
mobilise (GB) verb
[UK: mˈəʊbəlˌaɪz]
[US: mˈoʊbəlˌaɪz]

mozgósít◼◼◼ ige

mobilizál◼◼◻ ige

demob (demobilize, demobilise) verb
[UK: ˌdiː.ˈmɒb]
[US: ˌdiː.ˈmɑːb]

leszerel (katonát) (átv)◼◼◼ ige

immobilise (GB) verb
[UK: ɪmˈəʊbəlˌaɪz]
[US: ɪmˈoʊbəlˌaɪz]

immobilizál ige

immobiliser noun

indításgátló◼◼◼ főnév

You can find it in:

EnglishHungarian