English-Hungarian dictionary »

lagger meaning in Hungarian

EnglishHungarian
lagger [laggers] noun
[UK: ˈlægə ]
[US: ˈlægər ]

hátramaradó főnév

lebzselő ember főnév

lusta ember főnév

slagger noun
[UK: ˈslægə ]
[US: ˈslægər ]

salaklehúzó munkás főnév

salakozó munkás főnév

You can find it in:

EnglishHungarian