English-Hungarian dictionary »

jibbing meaning in Hungarian

EnglishHungarian
jibbing [UK: ˈdʒɪb.ɪŋ]
[US: ˈdʒɪb.ɪŋ]

csökönyösködés főnév

csökönyösködik◼◼◻ ige

csökönyösség (lóé) főnév

habozik◼◼◻ ige

megbokrosodás (lóé) főnév

meghátrálás (munkától) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian