English-Hungarian dictionary »

hurtle into something meaning in Hungarian

EnglishHungarian
hurtle into something verb
[UK: ˈhɜːt.l̩ ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈhɝː.tl̩ ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

belerohan (vmbe) ige

beleütközik (vmbe) ige

nekicsapódik (vmnek) ige

nekiütközik (vmnek) ige

összeütközik (vmivel) ige

You can find it in:

EnglishHungarian