English-Hungarian dictionary »

greenwich meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Greenwich noun
[UK: ˈɡre.nɪtʃ]
[US: ˈɡre.nɪtʃ]

Greenwich◼◼◼ főnév

Greenwich mean time noun
[UK: ˈɡre.nɪtʃ miːn ˈtaɪm]
[US: ˈɡre.nɪtʃ ˈmiːn ˈtaɪm]

greenwichi középidő◼◼◼ főnév

nyugat-európai idő főnév

Gmt (Greenwich Mean Time) noun

egyezményes világidő (Greenwich) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian