English-Hungarian dictionary »

gather to a head meaning in Hungarian

EnglishHungarian
gather to a head [UK: ˈɡæ.ðə(r) tuː ə hed]
[US: ˈɡæ.ðər ˈtuː ə ˈhed]

elgennyed (kelés) ige

gennyed (kelés) ige

megérik (kelés) ige

meggyűlik (kelés) ige

tetőpontjára ér

válságossá válik

You can find it in:

EnglishHungarian